Strona główna » O nas » Dofinansowanie z UE

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Chcielibyśmy poiformować, że Ambasada Urody uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na realizację projektu „Medyczne technologie biorezonansowe & sauna parowo-błotna niepowtarzalną jakością w SPA”.

Dla rozwoju Mazowsza

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie jednego z najbardziej kompleksowych i innowacyjnych Centrów Medical SPA w Polsce.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 6 528 422,65 zł, dofinansowanie ogółem: 3 264 211,33 zł, w tym z EFRR 2 774 579,63 zł.

Beneficjent: Ambasada Urody Sp. z o.o.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.