Strona główna » Urządzenia High Tech » Beautytek » Beautytek - zabieg odchudzający na ciało

Beautytek - zabieg odchudzający na ciało

BeautyTek

Spe­cja­li­stycz­ny za­bieg od­chu­dza­ją­cy, który bio­logicz­nie po­bu­dza­ pro­ce­sy re­genera­cyj­ne or­ga­ni­zmu, po­pra­wia rów­no­wa­gę me­ta­bo­licz­ną i wspo­ma­ga prze­mia­nę ma­te­rii. Poprawia metabolizm tkanki tłuszczowej i pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii, a co za tym idzie - w naturalny sposób odchudza.

Technologia użyta w zabiegu
Beautytek

350 PLN
Day Spa Wilcza 22 621 58 69