Strona główna » Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ambasada Urody Sp. z o.o. szanuje prawo swoich Klientów do prywatności. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami Polityki Prywatności, zgodnymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest Ambasada Urody Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-538) ul. Wilcza 9 a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175171, tel. 602723600, adres e-mail honorata.przybyla|ambasadaurody.pl| |honorata.przybyla|ambasadaurody.pl;

 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy lub wykonania usługi oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Ambasada Urody Sp. z o.o. zamierza zawrzeć lub zawarła umowę oraz zamierza wykonać lub wykonywała usługę;

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy lub wykonywanie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

 4. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, adres zamieszkania oraz dane medyczne Klientów korzystających z zabiegów w salonach Ambasada Urody Sp. z o.o.;

 5. Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;

 6. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane naszym pracownikom i osobom współpracującym z Ambasada Urody Sp. z o.o., które wykonują zabiegi w naszych salonach, rejestrują karty Klienta i zgody na wykonywanie zabiegów, świadczą usługi z zakresu prawa i administracji;

 7. Informujemy, że Klient ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

 8. Informujemy, że Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonywania usług z Klientem. Jeśli dane osobowe a dokładniej imię, nazwisko i telefon kontaktowy nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

 10. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej Ambasada Urody Sp. z o.o.;

 11. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;

 12. Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres rodo@ambasadaurody.pl;

 13. Informujemy, że kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy drogą mailową rodo@ambasadaurody.pl lub pocztą: Inspektor Ochrony Danych Ambasada Urody Sp. z o.o., ul. Wilcza 9 a, 00-538 Warszawa;

 14. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności publikując nową na naszej stronie www.ambasadaurody.pl .