Strona główna » Urządzenia High Tech » Beautytek » Biolifting twarzy częściowy - 1 obszar (oczy, szyja, owal) dodatkowo przy zabiegu

Biolifting twarzy częściowy - 1 obszar (oczy, szyja, owal) dodatkowo przy zabiegu

BeautyTek

Oprócz zabiegów liftingujących na całą twarz i szyję można dodatkowo wykonać za­biegi na ob­sza­ry pro­ble­ma­tycz­ne:

  • za­bieg pod­noszą­cy kon­tu­ry twa­rzy, ką­ci­ki ust, po­pra­wiający owal twa­rzy
  • za­bieg wspo­ma­gający le­czenie trą­dzi­ku, blizn po­trą­dzi­kowych oraz po­ura­zowych
  • za­bieg spły­ca­ją­cy zmarszcz­ki oraz zmiej­szający pory
  • za­bieg re­du­kujący o­pa­danie gór­nej po­wie­ki
  • za­bieg re­du­kujący o­pu­chli­zny oraz cie­nie pod o­cza­mi
Technologia użyta w zabiegu
Beautytek

50 PLN
Day Spa Wilcza 22 621 58 69