Strona główna » Masaże » Terapia manualna » TEM - Techniki Energizacji Mięśni

TEM - Techniki Energizacji Mięśni

TEM - Muscle Energy Technique to metody pochodzące z różnych szkół fizjoterapii, osteopatii oraz chiropraktyki, wykorzystujące wysiłek fizyczny pacjenta na różne sposoby w celu zlikwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich.TEM stosujemy, gdy zaobserwujemy przykurcze mięśniowe lub łącznotkankowe, spastykę, osłabienie fizjologiczne mięśni, miejscowy obrzęk, zastój żylny, ograniczenie ruchomości w stawach wynikające z dysfunkcji tkanek.

Poizometrycza relaksacja mięśni jest to system terapeutyczny opierający się na rozpoznaniu dysfunkcji mięśni i przywracaniu im m.in. prawidłowego napięcia i długości. W metoda ta polega na użyciu aktywnego oporu ze strony pacjenta przeciw oporowi stawianemu przez terapeutę w celu rozluźnienia mięśni.

Stosowanie tej relaksacji poizometrycznej mięśni ma dwa cele: doraźny i długofalowy:
-  cel doraźny stanowi walka z bólem oraz z innymi skutkami przeciążenia statycznego mięśni, zwalczanie podrażnienia mięśni oraz tkanki łącznej. 
-  cel długofalowy to przywracanie normalnej długości i elastyczności mięśniom przykurczonym, odzyskiwanie normalnego zakresu ruchu w stawach zwalczanie przeciążenia stawów.
Techniki tej metody są bardzo skutecznym sposobem przezwyciężania przykurczów mięśniowych i działają przeciwbólowo. Często po zabiegu ból ustępuje tak znacznie, że osoba poddawana terapii nie potrafi już znaleźć miejsca poprzednio bolesnego przykurczu (jeśli zablokowania już nie ma) - pisał Lewit.

Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie (Myofascial Release jest to tzw. skurcz izokinetyczny kombinacja skurczu izotonicznego i izometrycznego czyli ze zmianą długości mięśnia i bez zmiany długości mięśnia). Terapia tą metodą ma na celu tonizacje osłabionego mięśnia (podobnie jak przy działaniu elektrostymulacji) i odbudowe siły wszystkich mięśni zaangażowanych w danym ruchu. Technika ta jest jedną z najnowszych metod terapeutycznych stosowaną w terapii manualnej. Koncentruje się one na pracy z systemem mięśniowo-powięziowym, poprawiając wewnętrzną ruchomość tkanek miękkich, szczególnie powięzi.

Technika aktywnego rozluźniania (Aktiv Tissue Release) to metoda koncentrująca swoja uwagę na likwidowaniu nieprawidłowości w obrębie tkanki miękkiej takich jak: zrosty i sklejenia, nadmierny tonus mięśniowy, przykurcze mięśniowe i łącznotkankowe. Należą do najefektywniejszych metod w likwidowaniu tych zaburzeń. Są one osiągnięciem ostatnich lat w medycynie manualnej. Technika polega na utrzymaniu stałego nacisku na tzw. punkt spustowy podczas gdy jednocześnie wykonywane jest rozciąganie tkanki.